Kde nás nájdete ?

Aster, spol. s.r.o.
Mramorová 4
821 06 Bratislava
tel.: 0903 700 870,
acon@aster.sk

IČO : 31 319 807
DIČ : 2020328464
IČ pre DPH : SK2020328464

Spoločnosť je registrovaná: OR OS BAI odd. Sro, vl. č. 2440/B

Kontaktujte nás
Meno:
E-mail:
Subjekt:
Správa:

Návštevu posluchovej miestnosti na Mramorovej ulici je nutné vopred dohodnúť na horeuvedenom kontakte