3 – PÁSMOVÉ AKTÍVNE REPRODUKTOROVÉ SÚSTAVY

Modely ACON A1134/A1334 sú trojpásmové stĺpové aktívne reprosústavy kategórie High-End so zabudovanými výkonovými zosilňovačmi a elektronickou fázovo korigovanou výhybkou so strmos?ou 24 dB/okt. Rozšírenie spodného frekvenčného pásma takmer o oktávu je dosiahnuté pomocou elektronickej basovej korekcie Linkwitzovho typu. Tieto sústavy sú odvodené od profesionálneho štúdiového monitora A1034MF a sú určená predovšetkým priaznivcom verného zvuku. Umiestňujú sa na podlahu na hroty. Precízny výber elektroakustických meničov, fázovo korigovaná elektronická výhybka, elektronické vyrovnanie akustických stredov reproduktorov, mimoriadne kvalitné MOS-FET výkonové zosilňovače pre každý elektroakustický menič, technicky na veľmi dobrej úrovni konštruované ochranné obvody, to všetko je zárukou vysokých úžitkových vlastností reprosústav A1134 / A1334. Jediný rozdiel medzi oboma sústavami je v priemere basového reproduktora a objeme ozvučnice…

Celé prenášané frekvenčné spektrum sústavy je rozdelené do troch pásiem, pričom každé pásmo je spracovávané samostatným elektroakustickým meni-čom. Spektrum do 320 Hz je prenášané kónickým repro-duktorom o priemere 280 mm (A1134), resp. 330mm (A1334) ktorý je v uzatvorenej ozvučnici o objeme cca 46 resp. 65 litrov. Optimálne určený objem ozvučnice a zavedená elektronická basová korekcia na nízkych frekvenciách zabezpečujú vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku a dobrý prenos v oblasti najnižších frekvencií. Frekvenčné pásmo od 320 Hz do 2800 Hz prenáša kónický 130 mm dynamický reproduktor s kevlarovou membránou, ktorá v prenášanom pásme zabezpečuje minimálne zvlnenie frekvenčnej charakteristiky. Prenos od 2800Hz je zabezpečený reproduktorom s titanovou membránou pokrytou vrstvou tioxidu, v tvare inverznej kaloty. Na prianie je možné sústavu osadi? výškovým reproduktorom s kevlarovou membránou rovnakého tvaru.

Elektronická výhybka zabezpečuje na nízkej úrovni signálu ešte pred výkonovými zosilňovačmi rozdelenie signálu do troch frekvenčných pásiem a jeho úrovňovú úpravu podľa potreby. V reprosústave A1134/A1334 je použitá elektronická výhybka Linkwitz – Rilley so strmos?ou 24 dB /okt. spolu s basovou korekciou taktiež typu Linkwitz. Zavedená fázová korekcia vo výhybke zabezpečuje minimálnu fázovú chybu v oblasti deliacich frekvencií. Aby sa zamedzilo

fázovým chybám, spôsobeným mechanickým posuvom akustických stredov jednotlivých reproduktorov, je tento posuv elektronicky korigovaný už vo výhybke. Vstup sústavy je riešený ako elektronicky symetrizovaný.

Sústava A1134/A1334 obsahuje štyri identické výkonové zosilňovače, po jednom pre budenie výškového a stredového reproduktora a dva v mostí-kovom zapojení pre budenie basového reproduktora. Zosilňovače sú budované z diskrétnych súčiastok, osadené MOS-FET výkonovými tranzistormi. Pracujú v AB triede s vysokým kľudovým prúdom. Vyznačujú sa veľmi nízkym harmonickým a intermodulačným skreslením, vysokou rýchlos?ou a vynikajúcim odstupom rušivých signálov. Každý výkonový zosilňovač má vlastný usmerňovač a filtráciu napájacieho napätia. Chladenie je zabezpečené hliníkovými chladičmi, umiestnenými na zadnej stene reprosústavy, kde sa nachádzajú aj všetky ovládacie prvky a prípojné miesta.

Reprosústava je vybavená komplexnými ochran-nými obvodmi, ktoré realizujú oneskorené pripojenie reproduktorov pri zapínaní reprosústavy a ich okamžité odpojenie pri vypnutí, zabraňujú limitácii výkonových zosilňovačov, zabezpečujú tepelnú ochranu zosilňova-čov, ochranu reproduktorov pred jednosmerným napä-tím, ktoré sa môže objavi? na výstupoch zosilňovačov v dôsledku poruchy a tiež ochranu reproduktorov pred výkonovým pre?ažením. Ochranné obvody reagujú na strednú hodnotu signálu, takže krátkodobé signálové špičky sú prenesené na elektroakustické meniče s plným výkonom, dlhodobý výkon (jeho stredná hodnota) však neprekročí výkonovú za?ažitelnos? reproduktora.

Riadiaca elektronika okrem iného zabezpečuje zapínanie a vypínanie reprosústavy odvodené od prítomnosti vstupného nf signálu. Po 10 minutách bez signálu prejde reprosústava do stavu Stand By, po objavení sa signálu na vstupe s sa reprosústava uvedie do činnosti. Stav reprosústavy je indikovaný LED diódami na čelnej i zadnej stene.

Celá elektronika spolu s výkonovým toroidným transformátorm je umiestnená v dolnej časti repro-sústavy. V najspodnejšej časti je priestor určený na vyplnenie pieskom, aby sa zvýšila hmotnos? a stabilita reprosústavy. Skrinka reprosústavy je vyrobená z 30mm MDF dosiek a povrchovo upravená prírodnou dýhou s možnos?ou výberu dreviny. Ako príslušenstvo sa dodávajú štyri nastaviteľné hroty a podložky.

Galéria: