2 – PÁSMOVÁ AKTÍVNA REPROSÚSTAVA

Model ACON A723 je dvojpásmový aktívny HiFi štúdiový monitor so zabudovanými výkonovými zosilňovačmi a aktívnou elektronickou fázovo-korigovanou výhybkou so strmosťou 24 dB/okt. Monitor je konštrukčne realizovaný ako uzavretá ozvučnica. Pre rozšírenie vyžarovania na nízkych frekvenciách je použitá elektronická basová korekcia Linkwitzovho typu, ktorá je schopná zabezpečiť frekvenčný prenos monitora od cca 35Hz. Tento aktívny monitor je určený pre odposluch v blízkom poli do réžií rozhlasu a televízie, digitálnych strižní, dabingových štúdií a iných postprodukčných pracovísk. Svojimi rozmermi je ideálny pre umiestnenie na hornú dosku mixážneho stola. Uplatnenie nájde ako „regálový“ aj v náročných bytových Hi-Fi aplikáciách v menších priestoroch, alebo ako zadné reprosústavy domáceho kina. Precízny výber elektroakustických meničov, fázovo korigovaná výhybka, kvalitné, pre každý elektroakustický menič samostatné výkonové zosilňovače a dostatočná výkonová rezerva zabezpečujú vysokú kvalitu reprodukcie monitora aj pri náročných hudbných signáloch..

Frekvenčné spektrum monitora do 1700Hz je prenášané kónickým reproduktorom o priemere 170mm s hliníkovou membránou, ktorý je v uzatvorenej ozvučnici o objeme cca 10 litrov. Optimálne určenie objemu ozvučnice a zavedená basová korekcia na nízkych frekvenciách zabezpečujú vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku a dobrý prenos v oblasti najnižších frekvencií. Frekvenčné pásmo nad 1700Hz je prenášané reproduktorom FOCAL s titanovou membránou pokrytou vrstvou tioxidu, v tvare inverznej kaloty. Na prianie je možné monitor osadiť výškovým reproduktorom s kevlarovou membránou rovnakého tvaru. Každý reproduktor je pred osadením do monitora meraný a prípadné vzájomné odchýlky v charakteristických citlivostiach sú bez problémov vyrovnané elektronickou cestou vo výhybke.

V monitore je použitá fázovo korigovaná elektronická výhybka typu State Variable so strmosťou 24dB/okt spolu s elektronickou basovou korekciou typu Linkwitz. Aby sa zamedzilo fázovým chybám, spôsobeným mechanickým posuvom akustických stredov jednotlivých reproduktorov, je tento posuv elektronicky korigovaný už vo výhybke zavedením oneskorenia do výškovej cesty. Tieto opatrenia minimalizujú fázovú chybu v oblasti deliacej frekvencie a prispievajú k celkovej fázovej čistote monitora a tým k vynikajúcej lokalizácii zvukového zdroja. Vstup do elektronickej výhybky je pre profesionálne použitie riešený ako elektronicky symetrizovaný s konektorom XLR. Voliteľne je možné monitor osadi? nesymetrickým vstupom pre aplikácie Hi-Fi s použitím pozláteného RCA konektora. Nastavovacími prvkami výhybky (input sensitivity, treble level, bass level, bass tilt) je možné monitor prispôsobi? ľubovoľnej aplikácii.

Monitor A723 obsahuje tri identické výkonové zosilňovače, jeden pre budenie výškového reproduktora a dva v mostíkovom zapojení pre budenie basového reproduktora. Zosilňovače sú vybudované na báze integrovaných obvodov LM3886 firmy National Semiconductor. Vyznačujú sa veľmi nízkym harmonickým a intermodulačným skreslením, vysokou rýchlos?ou a dobrým odstupom rušivých signálov. Obvody majú vlastnú ochranu proti prepätiu, nízkemu napätiu, prehriatiu a skratu na výstupe. Každý výkonový zosilňovač má vlastný usmerňovač a filtráciu napájacieho napätia. Chladenie je zabezpečené hliníkovým chladičom, umiestneným na zadnej stene reprosústavy.

Okrem ochranných obvodov, integrovaných priamo vo výkonových zosilňovačoch je monitor A723 vybavený obvodmi, ktoré riadia oneskorené pripojenie reproduktorov pri zapínaní reprosústavy a ich okamžité odpojenie pri vypnutí, zabraňujú limitácii výkonových zosilňovačov a zabezpečujú ochranu reproduktorov pred výkonovým pre?ažením. Ochranné obvody reagujú na strednú hodnotu signálu, takže krátkodobé signálové špičky sú prenesené na elektroakustické meniče s plným výkonom, dlhodobý výkon (jeho stredná hodnota) však neprekročí výkonovú za?ažitelnos? reproduktora. Aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu basového reproduktora pri najnižších frekvenciách, je kontrolovaná tiež maximálna výchylka jeho membrány. Stav reprosústavy je indikovaný LED diódou na čelnej stene reprosústavy. Na zadnej stene sa nachádzajú všetky ovládacie prvky a prípojné miesta.

Celá elektronika spolu s výkonovým toroidným transformátorm je umiestnená v zadnej časti reprosústavy. Skrinka reprosústavy je vyrobená z 20mm MDF dosiek a povrchovo upravená prírodnou dyhou s možnosťou výberu dreviny.

Monitor ACON A723 je dodávaný so zárukou dva roky, ktorá sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené materiálom, konštrukciou alebo výrobou a ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti monitora.

Galéria: