High end stereofónny linkový predzosilňovač

Model ACON SCA12R Mk.II je stereofónny riadiaci a slúchadlový zosilňovač pracujúci v triede A, určený pre spracovanie signálu zo šiestich signálových zdrojov a budenie výkonového zosilňovača alebo aktívnych reproduktorových sústav, resp. slúchadiel. Prístroj má šesť signálových vstupov s linkovou úrovňou. CD vstup je zdvojený, symetrický aj asymetrický, ostatné vstupy sú asymetrické. Štyri výstupy (výstup signálu pre nahrávanie na magnetofón, hlavný výstup asymetrický, hlavný výstup symetrický, slúchadlový výstup) umožňujú zaradenie prístroja prakticky do každej stereo zostavy. Predzosilňovač je riešený minimalisticky z pohľadu spracovania signálu. Neobsahuje žiadny regulátor vyváženia ani tónové korekcie. Jednotlivé vstupné signály sú prepínané pomocou relé s dvojitými krížovými pozlátenými kontaktmi, uzatvorenými v ochrannej atmosfére. Tým je zaručená vysoká spoľahlivosť spínania a minimálny vplyv na kvalitu zvuku. Všetky vstupné aj výstupné konektory majú pozlátené kontakty, čo zabezpečuje minimálny prechodový odpor na kontaktoch konektorov a tým aj minimálny vplyv na kvalitu zvuku.

Zosilňovače
Samotný linkový zosilňovač je rozdelený do dvoch stupňov. Vstupný signál je najprv zosilnený predzosilňovačom na úroveň, potrebnú pre budenie ďalších stupňov. Predzosilňovač je konštruovaný na báze operačných zosilňovačov firmy Burr-Brown. Na výstupe predzosilňovača je zapojený regulátor úrovne, ktorým je precízny potenciometer ALPS s motorickým ovládaním. Za ním nasleduje linkový a slúchadlový zosilňovač. Linkový zosilňovač je plne symetrický, postavený z diskrétnych súčiastok, pracujúci v triede A. Vstupný diferenciálny zosilňovač je osadený štvoricou špeciálnych nízkošumových tranzistorov na jednom čipe z produkcie firmy That Corporation. V koncových stupňoch sú použité MOSFET tranzistory. Slúchadlový zosilňovač je identický so zosilňovačom linkovým, líši sa len zosilnením. Všetky zosilňovacie stupne sú jednosmerne viazané, bez kondenzátorov v signálovej ceste. Minimálny jednosmerný offset na výstupoch zosilňovačov zabezpečuje regulačné DC servo v každom linkovom aj slúchadlovom zosilňovači. Výstupné budiče symetrických výstupov sú integrované, osadené nízkošumovými symetrickými budičmi firmy Burr-Brown. Výstupné signály sú pri zapínaní a vypínaní prístroja skratované pomocou relé, ktoré sú ovládané riadiacou logikou. Tým sú minimalizované rušivé zvukové prejavy, spôsobené prechodovými javmi pri nábehu a výpadku napájania.

Napájací zdroj.
Použitý napájací zdroj zodpovedá vysokým nárokom kladeným na celý predzosilňovač a nie je ani pri dynamických pasážach preťažený. Použité je symetrické napájanie, stabilizované integrovanými regulovateľnými stabilizátormi. Zdroje majú zabezpečený pomalý nábeh napájacieho napätia pri zapnutí. Primárna filtračná kapacita je 16 500 nF v každej vetve. Na výstupoch stabilizátorov sú zaradené filtračné RC členy a každý zosilňovač má ešte svoje vlastné filtračné RC členy v každej napájacej vetve. Dokonalá trojitá filtrácia napájacieho napätia spolu s filozofiou zemnenia do jedného bodu má výrazný vplyv na vynikajúce odstupy rušivých signálov. Pri vypnutí prístroja je zdroj odpojený od siete pomocou polovodičového relé. Riadiaca časť predzosilňovača je napájaná zo samostatného zdroja s integrovaným stabilizátorom. Tento zdroj je v činnosti aj pri vypnutom prístroji. Zdroje sú osadené zaliatymi toroidnými transformátormi firmy TALEMA. Tieto sú špeciálne určené pre audiotechniku, majú minimalizované rozptylové magnetické pole, čo sa pozitívne prejavuje na odstupoch rušivých signálov.

Riadiaca časť
Ovládanie a riadenie predzosilňovača zabezpečuje riadiaca časť postavená na báze jednočipového mikroprocesora. Riadiaca logika zabezpečuje:
• výber vstupu so zapamätaním si tohto výberu;
• voľbu funkcie (DVD, Mute, Monitor, On/Stand By);
• ovládanie motorického potenciometra;
• zapínanie a vypínanie prístroja;
• spoluprácu s ostatnými Acon prístrojmi.

Vypínanie sieťového napätia je riešené pomocou polovodičového relé. Pri vypnutí prístroja zostáva pod napätím len pomocný zdroj a riadiaca časť (Stand by režim). Riadiaca časť obsahuje aj prijímač infračervených signálov. Všetky funkcie prístroja je možné ovládať aj diaľkovo pomocou diaľkového ovládača, ktorý je dodávaný spolu s prístrojom. Aby oscilátor mikroprocesora neprodukoval rušivé signály, ktoré by mohli vplývať na kvalitu zvuku, je mikroprocesor stále v režime sleep a oscilátor je vypnutý. Z tohto režimu sa mikroprocesor preberie a oscilátor začne kmitať len po stlačení niektorého tlačidla alebo prijatí povelu z diaľkového ovládača. Po vykonaní príslušnej akcie prejde mikroprocesor znovu do režimu sleep. Predzosilňovač má riadiaci vstup/výstup, pomocou ktorého je ho možné prepojiť s ostatnými prístrojmi audio zostavy a spoločne ovládať.

DVD režim
DVD režim je špeciálny režim predzosilňovača SCA12 MKII, ktorý umožňuje jednoducho prepojiť Váš stereo systém s viackanálovým systémom domáceho kina a použiť reprosústavy stereo systému ako predné reprosústavy domáceho kina. DVD režim je možné aktivovať len prostredníctvom diaľkového ovládača a je indikovaný žltou kontrolkou na čelnom paneli prístroja. V momente keď je tento režim aktivovaný, signál zo vstupu DVD je smerovaný priamo na výstupy predzosilňovača s jednotkovým zosilnením. Signál obchádza regulátor hlasitosti, takže poloha regulátora nemá vplyv na veľkosť signálu na výstupoch. Hlasitosť sa v tomto režime reguluje na viackanálovom dekodéri spolu s ostatnými kanálmi (center, ľavý zadný, pravý zadný a subwoofer).
V DVD režime je možnée súčasne nahrávať signál z iného vstupu (CD, TUNER, VIDEO, AUX) na pripojený rekordér a monitorovať ho cez slúchadlá.

Blokový diagram:

 

Technické údaje:

 

Galéria: