2 – PÁSMOVÁ AKTÍVNA REPROSÚSTAVA

Model ACON A823 je dvojpásmový aktívny monitor, použiteľný tak v domácej HiFi ako aj v štúdiách na odposluch, so zabudovanými výkonovými zosilňovačmi a aktívnou elektronickou fázovo-korigovanou výhybkou so strmosťou 24 dB/okt. Vzhľadom ku skutočnosti, že monitor je konštrukčne realizovaný ako uzavretá ozvučnica, je pre rozšírenie vyžarovania na nízkych frekvenciách použitá elektronická basová korekcia Linkwitzovho typu, ktorá je schopná zabezpečiť frekvenčný prenos už od cca 30Hz. Tento aktívny monitor je určený pre odposluch v blízkom poli do réžií rozhlasu a televízie, digitálnych strižní, ale aj pre náročné bytové Hi-Fi aplikácie. Precízny výber elektroakustických meničov, fázovo korigovaná výhybka, kvalitné, pre každý elektroakustický menič samostatné výkonové zosilňovače budované z diskrétnych súčiastok, dostatočná výkonová rezerva zabezpečujú vysokú kvalitu reprodukcie monitora aj pri najnáročnejších hudobných signáloch.

Frekvenčné spektrum monitora do 1700Hz je prenášané kónickým reproduktorom o priemer 210 mm s možnosťou voľby či už FOCAL s kevlarovou membránou, alebo AUDAX s Al membránou, ktorý je v uzatvorenej ozvučnici o objeme cca 19 litrov. Optimálne určenie objemu a zavedená basová korekcia na nízkych frekvenciách zabezpečujú vyrovnanú frekvenčnú charakteristiku a dobrý prenos v oblasti najnižších frekvencií. Frekvenčné pásmo nad 1700Hz je prenášané reproduktorom FOCAL s titanovou membránou pokrytou vrstvou tioxidu, v tvare inverznej kaloty. Na prianie je možné monitor osadiť výškovým reproduktorom s kevlarovou membránou rovnakého tvaru. Každý reproduktor je pred osadením do monitora meraný a prípadné vzájomné odchýlky v charakteristických citlivostiach sú bez problémov vyrovnané elektronickou cestou vo výhybke.

V monitore je použitá fázovo korigovaná elektronická výhybka typu State Variable so strmosťou 24dB/okt spolu s elektronickou basovou korekciou typu Linkwitz. Aby sa zamedzilo fázovým chybám, spôsobeným mechanickým posuvom akustických stredov jednotlivých reproduktorov, je tento posuv elektronicky korigovaný už vo výhybke zavedením oneskorenia do výškovej cesty. Tieto opatrenia minimalizujú fázovú chybu v oblasti deliacej frekvencie a prispievajú k celkovej fázovej čistote monitora a tým k vynikajúcej lokalizácii zvukového zdroja. Vstup do elektronickej výhybky je pre profesionálne použitie riešený ako elektronicky symetrizovaný s konektorom XLR. Voliteľne je možné monitor osadiť nesymetrickým vstupom pre aplikácie Hi-Fi s použitím pozláteného RCA konektora. Nastavovacími prvkami výhybky (input sensitivity, treble level, bass level, bass tilt) je možné monitor prispôsobiť jednak akustike miestnosti tak aj individuálnej požiadavkei.

Monitor A823 obsahuje tri identické výkonové zosilňovače, jeden pre budenie výškového reproduktora a dva v mostíkovom zapojení pre budenie basového reproduktora. Zosilňovače sú budované z diskrétnych súčiastok, osadené MOS-FET budičmi a výkonovými tranzistormi. Pracujú v AB triede s vysokým kľudovým prúdom. Vyznačujú sa veľmi nízkym harmonickým a intermodulačným skreslením, vysokou rýchlosťou a vynikajúcim odstupom rušivých signálov. Každý výkonový zosilňovač má vlastný usmerňovač a filtráciu napájacieho napätia. Chladenie je zabezpečené robustným hliníkovým chladičom, umiestneným na zadnej stene reprosústavy.

Monitor je vybavený komplexnými ochrannými obvodmi, ktoré riadia oneskorené pripojenie reproduktorov pri zapínaní reprosústavy a ich okamžité odpojenie pri vypnutí, zabraňujú limitácii výkonových zosilňovačov, zabezpečujú tepelnú ochranu zosilňovačov, ochranu reproduktorov pred jednosmerným napätím, ktoré sa môže objaviť na výstupoch zosilňovačov v dôsledku poruchy a tiež ochranu reproduktorov pred výkonovým preťažením. Ochranné obvody reagujú na strednú hodnotu signálu, takže krátkodobé signálové špičky sú prenesené na elektroakustické meniče s plným výkonom, dlhodobý výkon (jeho stredná hodnota) však neprekročí výkonovú zaťažitelnosť reproduktora. Aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu basového reproduktora pri najnižších frekvenciách, je kontrolovaná tiež maximálna výchylka jeho membrány. Stav reprosústavy je indikovaný LED diódami na čelnej i zadnej stene reprosústavy. Tu sa nachádzajú aj všetky ovládacie prvky a prípojné miesta.

Celá elektronika spolu s výkonovým toroidným transformátorm je umiestnená v zadnej časti reprosústavy. Skrinka reprosústavy je vyrobená z 22mm MDF dosiek a povrchovo upravená prírodnou dyhou s možnos?ou výberu dreviny.

Monitor ACON A823 je dodávaný so zárukou päť rokov, ktorá sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené materiálom, konštrukciou alebo výrobou a ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti monitora.

Galéria: